Via Dolorosa

Rozważania Drogi Krzyżowej br. Adriana Wacława Brzózki OFM

W ostatnich dniach franciszkanin, br. Adrian Brzózka opublikował swoje pierwsze rozważania Męki Chrystusa.

Książkę pt. pt. "Via Dolorosa" wydało Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego we Wrocławiu.

Piękną okładkę broszury z własnymi zdjęciami zaprojektował autor.

Na pierwszej stronie obwoluty widzimy Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Na ostatniej, zewnętrznej stronie zamieszczona jest informacja o odpustach, jakie możemy uzyskać za odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Podane są warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać odpust. Dowiadujemy się też, że św. Franciszek odznaczał się gorliwą czcią Krzyża świętego i często rozważał Mękę Chrystusa, a franciszkanie przez długi czas mieli wyłączne prawo do erygowania stacji Drogi Krzyżowej.  

Na pytanie, jakie znaczenie ma dla autora nabożeństwo rozważania Męki Pańskiej, brat Adrian Brzózka odpowiada:

„Mam duże nabożeństwo do Męki Pańskiej. Rozważanie Męki Chrystusa daje mi siłę i nadzieję, dzięki której  samemu jest mi łatwiej przetrwać trudne chwile.
Życie ludzkie jest niekiedy nacechowane bólem i cierpieniem, ale gdy połączy się je z życiem Chrystusa, wtedy widzi się jego sens  i wartość cierpienia.

Chrystus przez swoją Mękę ukazuje nam, że trzeba mieć zawsze nadzieję.
Mówi przez Proroka Jeremiasza:
„To mówi Pan:
Powstrzymaj głos twój od lamentu,
a oczy twoje od łez,
bo jest nagroda na twe trudy”. Jr. 31,16

Rozważając Mękę Chrystusa, wchodzę głęboko w Jej wartość i chcę powiedzieć również Jezusowi, że bardzo Go kocham. Nie wyobrażam sobie wierzyć w Chrystusa, nie uczestnicząc w Jego Męce. Chrystus przez swoją Drogę Krzyżową upodabnia się do każdego z nas, uczestniczy w naszym życiu, cierpi z nami, raduje się, poświęca się z miłości dla nas. Ukazując się Marii Magdalenie po swoim Zmartwychwstaniu, wlewa w nasze serca nadzieję na  życie wieczne.”

Rozważania br. Adriana Brzózki oparte są na konkretnych fragmentach Pisma Świętego.

Z medytacji przebija poetycki charakter stwierdzeń i pytań zadanych sobie. Są to pytania, jakie każdy z nas powinien zadać sobie, rozważając Drogę Krzyżową i Mękę Jezusa.  

Przy stacji V, gdzie Szymon przymuszony jest do pomocy Jezusowi autor cytuje Księgę Izajasza, Iz. 57,1, rozważając: „Jak bardzo jestem niekiedy podobny do Szymona, którego trzeba zmuszać do pomocy bliźniemu. Jakże bym chciał nie zawieść Cię, Panie. Jakże bym chciał, aby nikt nie przymuszał mnie do jakiegokolwiek dobrego czynu. Dlatego proszę Cię Jezu, uczyń moje serce gotowe nieść pomoc każdemu, kogo spotkam na swej drodze. Nie chcę stać się drzewem, na którym nie znajdziesz owoców, kiedy wezwiesz mnie do siebie”.

Rozważając stację VI, w której Weronika ociera twarz Jezusowi, autor powołuje się na Psalm 22,7-8 i mówi: „ Otarła twarz Pana Jezusa. Zapewne w Jego oczach zobaczyła wielką miłość Jezus natychmiast jej się odwdzięczył, zostawiając swoje odbicie na chuście. Jestem pewien, że większy ślad zostawił w jej sercu”. Dalej autor cytuje List św. Pawła do Kolosan: „On jest obrazem Boga niewidzialnego” i pyta: „Czy ja jestem człowiekiem czynu, tym, który wierzy, że w każdym człowieku jest obraz Boga?”

W stacji XII autor powołuje się na Ewangelię św. Mateusza Mt. 23,37-39 i rozważa: „ Nadeszła ta bolesna chwila, chwila mojej tragedii, mojego bólu i rozpaczy. Pozwoliłem, by Cię ukrzyżowano. Dziś ja, marnotrawny syn stoję przed Tobą, o Chryste i nie śmiem spojrzeć Ci w oczy. Jestem, jak pochylone drzewo, które za chwile zostanie wrzucone do pieca i obróci się w proch. A Ty mimo to przychodzisz do mnie, obejmujesz ramieniem przytulasz do serca i mówisz: Przyjacielu. 

Można śmiało stwierdzić, że rozważania Drogi Krzyżowej franciszkanina, br. Adriana Brzózki to medytacje, które pomogą każdemu z nas przeżyć Wielki Post, wypełniając 3 elementy tego okresu: modlitwę, post, i jałmużnę oraz „umocnić nasze serca”.

opr. Anna Dziemska

 

 

  • autor: br. Adrian Wacław Brzózka OFM
  • ISBN 978-83-63084-71-4
  • wydawnictwo: Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego we Wrocławiu
© CRT 2012