W walce o wolność Polski… o. Julian Dudkiewicz OFMRef

31 marca

W walce o wolność Polski… o. JULIAN DUDKIEWICZ (rocznica śmierci)

Dominik Dudkiewicz (Dutkiewicz), w zakonie o. Julian, urodził się 11 sierpnia 1828 r. we wsi Wołyńce w diec. augustowskiej na Mazurach. Wstąpił do REFORMATÓW PROWINCJI PRUSKIEJ 18 lipca 1848 r. Nowicjat odbywał w Smolanach. Śluby wieczyste złożył 3 października 1852 r. w Żurominie; rok później, 27 listopada otrzymał święcenia kapłańskie. Jeszcze przez sześć lat uzupełniał studia z zakresu filozofii (we Włocławku) i teologii (w Płocku). W dniu 28 lipca 1859 r. przeszedł do prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Wielkim Księstwie Poznańskim i Prusach i po roku próby został oficjalnie przyjęty (inkorporowany). Poza krótkim okresem pobytu w Wejherowie, pełnił urząd lektora w sanktuarium maryjnym w Łąkach Bratiańskich. Uczył filozofii, teologii i egzegezy biblijnej.

Brał czynny udział w powstaniu styczniowym. Przekazał z konspiracyjnej skrytki broń uczestnikom wyprawy do Królestwa. Przedtem od zebranych w okolicy Rybna kilkuset ochotników z okolic Lubawy i Kaszubów gdańskich przyjął przysięgę i pobłogosławił ich. Prusacy ścigali go listem gończym za zdradę stanu. Nieskutecznie…

W ostatniej fazie powstania w nocy z 29/30 marca 1864 roku wkroczyła z terenu Prus pod Przełękiem powstańcza kompania pomorska, złożona z kilkuset ochotników z okolic Lubawy oraz Kaszubów Gdańskich pod wodzą Jana Fryderyka Wandla Brudera.
Powstańcy zdążyli dojść do wsi Gnojno (około 6 km na pn. zach. od Kęczewa) gdzie 31 marca 1864 roku zostali otoczeni przez oddziały rosyjskie. W bitwie zginęło 17 powstańców (wśród nich o. Julian), a kilkudziesięciu dostało się do niewoli.
               

Wg innych źródeł:

Trzystuosobowy oddział kpt. Wandla został sformowany w Prusach Wschodnich z ochotników pomorskich i lubawskich. W nocy z 29 na 30 marca 1864 r., podczas przeprawy przez graniczną rzekę Działdówkę, został zaatakowany przez wojska pruskie. Atak został odparty. 31 marca w okolicach Kęczewa powstańców zaatakowały wojska rosyjskie dowodzone przez esauła Dukmasowa i Aksentiewa. Oddział powstańczy został rozbity, stracił 17 (lub 19) zabitych, 8 rannych i 58 wziętych do niewoli. Dowódca oddziału, kpt. Wandel ps. "Bruder" został rozstrzelany w Mławie.

Polegli w bitwie powstańcy pochowani zostali na cmentarzu parafialnym w Lipowcu Kościelnym.

© CRT 2012