Warszawa - Mokotów

W roku 1947 przy al. Niepodległości z funduszów Polonio amerykańskiej zakupiono pięciopiętrowy dom zniszczony w czasie powstania warszawskiego, kiedy to zwany „Pudełkiem” stanowił jeden z głównych punków oporu Mokotowa. Po dokonaniu remontu i adaptacji części gmachu mieściło się tutaj w latach 1948-1950 tzw. „Antonianum” – kaplica prywatna i internat dla zamiejscowych chłopców uczących się w okolicznych gimnazjach i pragnących poświęcić się na służbę Bogu w zakonie franciszkańskim. W czerwcu 1950 r. zakonnicy zmuszeni wyjątkowo niesprzyjającymi okolicznościami, wydzierżawili dom Stowarzyszeniu „PAX”, które otwarło w nim Męskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Augustyna oraz internat. Zakonnicy zostawili sobie pomieszczenia na parterze, gdzie już 9 czerwca 1949 r. otwarli kaplicę publiczną. W latach 1965-69 kaplica otrzymała nowy, odpowiadający wymogom odnowionej liturgii wystrój wnętrza, według projektu inż. arch. Władysława Pieńkowskiego. Wykonane temperą na gipsie obrazy Ostatniej Wieczerzy, Matki Bożej, św. Józefa i św. Antoniego, a także Droga Krzyżowa są dziełem Marii Hiszpańskiej-Neumann. Krucyfiks wykonał Antoni Rząsa. Całość wnętrza została zaliczona do wybitniejszych osiągnięć współczesnej sztuki sakralnej w Polsce. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał dnia 9 czerwca 1969 r. Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński. Równocześnie poświecił on i odsłonił tablicę pamiątkową  ku czci poległych w budynku obecnej kaplicy 44 powstańców Kompanii 3 batalionu Olza pułku AK „Baszta”. Z biegiem lat kaplica stała się świątynią rektoralną i filią parafii św. Michała, a od 1 września 1983 r. kościołem parafialnym dla osiedla Wierzbno.

            Zabiegi o budowę kościoła podejmowane od 1965 r. dopiero po 20 latach zostały uwieńczone ostatecznym powodzeniem. Zakon otrzymał od miasta parcelę na osiedlu Wierzbno (ul. Modzelewskiego) i tam przystąpił do budowy nowego kościoła i klasztoru pw. Matki Bożej Anielskiej, zaprojektowanych przez architektów warszawskich: mgra inż. arch. Stefana Kuryłłowicza i mgra inż. arch. Jakuba Wacławka z zespołem. Dnia 28 kwietnia 1985 r. bp. Jerzy Modzelewski, sufragan warszawski, poświecił plac budowy. Prymas Polski Józef kard. Glemp dnia 17 września 1987 r. dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty kościoła i klasztoru, a 9 grudnia 2000 r. konsekrował ukończoną już świątynię pw. Matki Bożej Anielskiej.

            Do kościoła przylega budynek klasztorny, jednopiętrowy z mieszkalnym poddaszem. Z klasztorem połączone są pomieszczenia Centrum Franciszkańskiego; znajdują się tu: kaplica, sala konferencyjna, biblioteka, sala rekreacyjna, zaplecze kuchenne, biura, salki na spotkania w mniejszych grupach. Centrum Franciszkańskie zostało erygowane przez Definitorium Generalne Zakonu w roku 1992 i jego celem było wzmocnienie obecności naszego Zakonu w Europie Wschodniej i Azji Północnej. Od 1998 r. Franciszkańskie Centrum jest pod zarządem Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

Klasztor i parafia p.w. Matki Bożej Anielskiej
ul. Modzelewskiego 98A
02-679 Warszawa
tel. 22-848-42-35

więcej informacji na: www.franciszkanie-mokotow.pl

Franciszkańskie Centrum Duchowości i Kultury
tel. 22-844-02-43
fax 22-844-02-45


 

strona internetowa o. dr Dezyderiusza Pola OFM: http://jandezyderiuszpol.pl


 

© CRT 2012