Włocławska Pani Niezawodnej Nadziei

Pobożność maryjna kształtuje również wiarę Polaków, stanowiąc niezwykle cenny duchowy skarb ich kultury i dziedzictwa. Przez dziesiątki lat religijną mapę Polski ubogacały i ubogacają wciąż nowo powstające maryjne sanktuaria, potwierdzające więź naszego narodu z Matką Zbawiciela. Do tej liczby świętych miejsc maryjnych zaliczamy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei u włocławskich franciszkanów. Ich posługa duszpasterska wpisuje się w tę wielowiekową głęboką pobożność maryjną Biedaczyny z Asyżu, którą on sam nazwał „Dziewicą uczynioną Kościołem i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba”, oraz w której „była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro”. Słynący od XVII wieku cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, przed którym wierni modlili się i składali dziękczynne wota, w czasie zawieruchy II wojny światowej został wywieziony przez Niemców jako dzieło sztuki, szczęśliwie jednak odnalazł się i po latach powrócił do franciszkańskiej świątyni. Ten dom modlitwy, biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering, ustanowił 28 listopada 2009 roku Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei, natomiast uroczystości koronacyjne miały miejsce rok później, tj. w sobotę 2 października 2010 roku.

Zebrane w powyższej publikacji materiały dotyczące zarówno historii miasta, tutejszych braci mniejszych św. Franciszka oraz te wszystkie dotyczące Cudownego Obrazu i związane z procesem koronacyjnym dokumenty, są i na pewno będą zarówno dla czytelników, jak i pielgrzymów, bogatym źródłowym materiałem do osobistego studium i medytacji.

 

  • Redakcja: o. Mariusz Dębiński OFM, o. Stanisław Mazgaj OFM
  • ISBN: 1689-5827
  • Wydawnictwo: Drukarnia Styl 2019
© CRT 2012