Wydawnictwa

 1. Siedem słów Maryi   - o. Józef Witko OFM, o. Pacyfik Iwaszko OFM, o. Teodor Knapczyk OFM
 2. Charyzmat życia i duchowość Mieczysławy Faryniak (1903–1990) pustelnicy polskiego Spisza.   - ks. Mirosław Ślełdziński MIC
 3. O więzieniu interdyscyplinarnie   - red.: o. dr Dezyderiusz Jan Pol OFM
 4. Boleśnie doświadczony człowiek. Medytacje z Hiobem   - o. Teodor Knapczyk OFM
 5. Włocławska Pani Niezawodnej Nadziei   - red.: o. Mariusz Dębiński OFM, o. Stanisław Mazgaj OFM
 6. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów (OFM) w Wieliczce. 60 lat 1958 – 2018   - pod red.: o. Krzysztof Bobak OFM
 7. Boży Brat   - ks. Marian Duda
 8. Via Dolorosa   - br. Adrian Wacław Brzózka OFM
 9. Brat Dominik Ignacy Drabczyński OFM wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik Katynia (1916-1940)   - o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM
 10. Z wyobraźnią miłosierdzia. 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej   - pod red.: o. Jan Dezyderiusz Pol OFM
 11. Stamtąd wszystko widzi się lepiej   - o. Kasper Mariusz Kaproń OFM
 12. Maryja, kobieta hebrajska, która uwierzyła.   - o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM
 13. Anioł nieborak siedzi zasmucony   - o. Leon Z. Pokorski OFM
 14. Non cesso gratias agere Deo et hominibus   - Księga Pamiątkowa o. dr. Anzelma Szteinke OFM
 15. Praktykujący, ale czy… wierzący?   - o. Lech Dorobczyński OFM
 16. Franciszek. Życie - miejsca - słowa   - ks. bp Grzegorz Ryś
 17. Kwartalnik ZIEMIA ŚWIĘTA 4(72)2012
 18. Pietas et Studium t. IV   - pod red.: Adam J. Błachut OFM
 19. Błogosławiony Jan XXIII, papież, wierny naśladowca św. Franciszka z Asyżu   - pod red.: Salezy Bogdan Brzuszek OFM
 20. Le baptême comme guérison dans “Les Traités sur l'Evangile de Jean” de saint Augustin   - o. Paweł Sambor OFM
 21. Boskie Futbolowo   - o. Łukasz Buksa OFM
 22. Pietas et Studium t. III   - pod red.: Adam J. Błachut OFM
 23. ANTIPHONARIUM ARCHIVI S. RUFINI. ASSISI   - o. Kasper Mariusz Kaproń OFM
 24. Czterysta lat Opactwa Benedyktynek   - o. Albin Sroka OFM
 25. A kiedy zabrakło wina ...   - o. Paweł Sambor OFM
 26. Kwartalnik ZIEMIA ŚWIĘTA 1(69)2012
 27. Więzienna szansa   - o. Jan Dezyderiusz Pol
 28. Sługa Boży Brat Alojzy Piotr Kosiba   - Syrach Bogdan Janicki
 29. Słownik artystów reformackich w Polsce   - Adam Jan Błachut
 30. Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej   - Anzelm Janusz Szteinke
 31. Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza   - Lesław Daniel Chrupcała
 32. Nazaret. Kwiat Galilei   - Lesław Daniel Chrupcała
 33. Betlejem – kolebka Mesjasza.   - Lesław Daniel Chrupcała
 34. W Ciszy Boga   - Eligiusz Dymowski OFM

© CRT 2012