Wyższe Seminarium Duchowne

Budowę Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej rozpoczęto w maju 1987 roku w Krakowie - Bronowicach Wielkich. Prace budowlane mimo pewnych trudności ze strony ówczesnych władz państwowych postępowały dość szybko. 17 września 1987 roku kard. Franciszek Macharski dokonał wmurowania kamienia węgielnego w ścianę seminaryjnej kaplicy. Część kleryków, którzy do tej pory mieszkali w krakowskim klasztorze św. Kazimierza zamieszkała w nowym budynku jesienią roku 1990; od 1992 roku mieszkają w nim już wszyscy nasi klerycy. 17 września 1992 roku o. Prowincjał Wacław Michalczyk, erygował tu własne studia filozoficzno-teologiczne Prowincji. Momentem kulminacyjnym było poświęcenie kaplicy i całego zespołu seminaryjnego przez bp Stanisława Smoleńskiego, czemu towarzyszyła uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w dniu 7 listopada 1992 roku. W roku 1995 Seminarium zostało afiliowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 1996 roku po raz pierwszy w historii naszego Seminarium bracia zdawali końcowy egzamin ex universa theologia i bronili swoich prac magisterskich.

Czas studiów seminaryjnych, który trwa sześć lat, to nie tylko okres poznawania i pogłębiania wiedzy koniecznej do przyjęcia święceń kapłańskich; jest to jednocześnie czas formacji; to znaczy czas wzrastania we własnym powołaniu franciszkańskim i kapłańskim. Rozwój intelektualny i rozwój duchowy to pryncypia, na których opiera się codzienne życie Seminarium, gdzie oprócz wychowawców mieszka i studiuje w obecnym roku akademickim 39 kleryków.

Ponieważ przygotowanie do franciszkańskiego świadectwa życia i posługi kapłańskiej wymaga wszechstronnego przygotowania, dlatego, oprócz codziennych obowiązków, modlitw i wykładów, bracia rozwijają swoje osobiste zainteresowanie religijne i intelektualne oraz realizują się w innych dziedzinach: charytatywnych (praca z niepełnosprawnymi, chorymi i ubogimi), artystycznych (zespół muzyczny, grupa teatralna, chór), sportowych (sala gimnastyczna). W takich działaniach bracia niejednokrotnie odnoszą sukcesy; wiedzą jednak, że nie o sukcesy tu chodzi, ale o dawanie innym franciszkańskiego pokoju i dobra.

Nasze Seminarium stara się także być obecne w przejawach życia Kościoła i naszego Zakonu, organizując sympozja naukowe czy różnorodne spotkania.

W duchu św. Franciszka i św. Bonawentury bracia starają się przeżywać swoją codzienność jako przygotowanie do posługi wierzącym oraz wszystkim, których spotkają na swojej drodze.

Wyższe Seminarium Duchowne p.w. Św. Bonawentury
tel. 12-637-85-55
automat - 12-423-86-16
Rektorat - 12-636-69-66
FAX - 12-637-86-64

e-mail: wsd.ofm@gmail.com

więcej informacji na: http://www.ofm.krakow.pl/wsd/

 

© CRT 2012