Z wyobraźnią miłosierdzia. 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej

fragment recenzji wydawniczej:

Tom przynosi sporą porcję wiedzy o ćwierćwieczu (1989-2014) funkcjonowaniu Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Historia ta ukazana jest przy tym w szerszym kontekście losów Caritas w Polsce jako najważniejszej nowożytnej instytucji dobroczynnej Kościoła katolickiego. A losy te były skomplikowane, a przez to niezwykle ciekawe. W przeciągu stulecia kościelną Caritas budowano bowiem w Polsce trzykrotnie: w latach 30. XX wieku – po odzyskaniu niepodległości, po zakończeniu II wojny światowej oraz w latach 90. XX wieku – po odrzuceniu komunizmu. Walorem publikacji jest to, że nie jest ona jednowymiarową „laurką” działalności charytatywnej Kościoła ani zbiorem luźno powiązanych ze sobą tekstów „okolicznościowych”. Redaktorowi tomu i autorom udało się ominąć oba ryzyka towarzyszące przygotowywaniu publikacji jubileuszowych. Teksty, oparte na solidnych materiałach źródłowych, w narracji wzajemnie się dopełniają, dając pogłębiony obraz społecznych, etycznych i politycznych uwarunkowań akcji charytatywnej Kościoła w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Archidiecezji Warszawskiej.

dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

 

Spis treści:

WPROWADZENIE

Przesłanie ks. kard. Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Słowo ks. Zbigniewa Zembrzuskiego, Dyrektora CARITAS Archidiecezji Warszawskiej

Andrzej Czarnocki
KALENDARIUM CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Dominik Zamiatała
ZWIĄZEK CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ W LATACH 1945-1950

Tadeusz Kamiński
NOWE MOŻLIWOŚCI - NOWE ZAGROŻENIA. CARITAS WOBEC ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW DZIAŁANIA

Jan Dezyderiusz Pol
POZWÓLMY MÓWIĆ MIŁOŚCI. OBLICZA WOLONTARIATU CARITAS

Marta Luty-Michalak, Wojciech Klimski, Joanna Wróblewska-Skrzek, Olga Kotowska-Wójcik
SPOŁECZNE OBLICZE PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

BIBLIOGRAFIA

 

 

  • Zespół redakcyjny: o. dr Jan Dezyderiusz Pol OFM (red. nacz.), Andrzej Czarnocki, Dominik Zamiatała, Tadeusz Kamiński, Marta Luty-Michalak, Wojciech Klimski, Joanna Wróblewska-Skrzek, Olga Kotowska-Wójcik
  • ISBN 978-83-940277-0-4
  • Wydawca: Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Warszawa 2014)
© CRT 2012