Ziemia Święta: Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola w Jerozolimie

Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej przybył 23 maja do Izraela, by zobaczyć się z Papieżem. Spotkania obu hierarchów zaplanowano na drugi i trzeci dzień pielgrzymki Franciszka do Ziemi Świętej: 25 i 26 maja.

Na międzynarodowym lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie Bartłomieja przywitali izraelski minister turystyki Uzi Landau, greckoprawosławny patriarcha Jerozolimy Teofila III oraz konsule generalni Grecji i Turcji, George Zacharioudakis i Mustafa Sarnic. Po krótkim powitaniu na lotnisku patriarcha udał się do Jerozolimy do bazyliki Bożego Grobu, gdzie przewodniczył nabożeństwu w intencji spotkania z Papieżem Franciszkiem. Program pielgrzymki Ojca Świętego przewiduje trzy spotkania z patriarchą. Pierwsze, w niedzielę 25 maja, odbędzie się w delegaturze apostolskiej na Górze Oliwnej. Podczas niego zostanie podpisana wspólna deklaracja. Drugie będzie w bazylice Bożego Grobu. Obaj dostojni goście będą przewodniczyć modlitwie ekumenicznej. Trzecie, ostatnie spotkanie odbędzie się na Górze Oliwnej w rezydencji greckoprawosławnego patriarchy Jerozolimy. W chwili ogłoszenia pielgrzymki do Ziemi Świętej Franciszek zaznaczył, że głównym celem tego spotkania z Bartłomiejem jest upamiętnienie 50. rocznicy spotkania Pawła VI z patriarchą Atenagorasem. Miało ono miejsce w Jerozolimie w 1964 r.

 

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 24.05.2014

© CRT 2012