Ziemia Święta: Przygotowania do papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej

 

Trwają przygotowania do majowej wizyty Papieża Franciszka w Ziemi Świętej. Znamy już jej hasło i logo. Hasłem są słowa Chrystusa wypowiedziane w wieczerniku: „Aby byli jedno” (J 17, 11. 22). Wpisane jest też ono po łacinie i po grecku w logo, które przedstawia łódź z żaglem na falach, symbolizującą Kościół, a w niej apostołów Piotra i Andrzeja w braterskim uścisku.

Plany papieskiej pielgrzymki były jednym z tematów spotkania łacińskiego patriarchy Jerozolimy Fouada Twala z izraelskim ministrem turystyki. Abp Twal podziękował ministrowi Uziemu Landauowi za bardzo dobrą współpracę między Kościołem katolickim a izraelskim ministerstwem turystyki. Podkreślił przy tym uniwersalny charakter Ziemi Świętej, która jest ważna dla wszystkich wierzących. Właściwe przyjęcie pielgrzymów leży w interesie wszystkich. Hierarcha wyraził wdzięczność władzom izraelskim za pomoc w przygotowaniu Międzynarodowego Dnia Wiary, jaki miał miejsce w Nazarecie w ubiegłym roku.

Ze swej strony minister Landau podziękował przedstawicielom Kościoła za zaangażowanie w prace komisji do spraw pielgrzymów. Wyraził pragnienie kontynuowania wspólnej misji przyjmowania pątników i obiecał ułatwić chrześcijanom bezpieczny dostęp do sanktuariów znajdujących się w Betlejem. W czasie spotkania padły także pytania dotyczące zbliżającej się wizyty Papieża Franciszka, która według międzynarodowych mediów może być anulowana ze względu na trwający w Izraelu strajk pracowników służb dyplomatycznych. W odpowiedzi izraelski minister stwierdził, że „wolność słowa i wypowiedzi czasem może być nadużywana”. Podkreślił, że jego zdaniem strajk powinien się szybko zakończyć.

W czasie ostatniego spotkania Konferencji Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej analizowano stan zaawansowanych przygotowań do pielgrzymki. Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej przygotowała wystawę upamiętniającą historyczną wizytę Pawła VI i jego spotkanie z Patriarchą Ekumenicznym Konstantynopola Atenagorasem. Wystawę tę można oglądać w jerozolimskim klasztorze Najświętszego Zbawiciela i w tamtejszym Chrześcijańskim Centrum Informacyjnym.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 14.03.2014

© CRT 2012