Ziemia Święta: trudna sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie

 

Zbliżająca się pielgrzymka Papieża Franciszka do ojczyzny Jezusa budzi coraz większe zainteresowanie sytuacją tamtejszych chrześcijan. Komisja sprawiedliwości i pokoju przy Konferencji Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej uważa, że na Bliskim Wschodzie kwestia prześladowań z powodu wyznawanej religii jest nadal aktualna.

Analiza obecnej sytuacji politycznej i religijnej wskazuje, że wiosna arabska 2011 r. umożliwiła przejęcie władzy grupom ekstremistycznym. W wielu rejonach Bliskiego Wschodu postrzega się chrześcijan jako niewiernych, wrogów i agentów obcych mocarstw. Ten ekstremizm religijny jest podłożem prześladowań i powoduje spustoszenie. Warto jednak zaznaczyć, że chrześcijanie nie są jedynymi ofiarami nowo powstałej sytuacji. Także wielu wyznawców islamu jest prześladowanych, musi opuszczać swoje domy, a nawet płaci najwyższą cenę życia. Dochodzi bowiem do przypadków, że na terenach zajętych przez szyitów giną sunnici i na odwrót.

Podczas majowej pielgrzymki do Ziemi Świętej Papież Franciszek spotka się z przywódcami odwiedzanych krajów. Obecna sytuacja chrześcijan będzie zapewne jednym z kluczowych tematów rozmów. Konferencja Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej zwraca uwagę, że także mieszkańcy innych krajów Bliskiego Wschodu (Egipt, Syria, Irak), i to nie tylko chrześcijanie, cierpią z powodu prześladowań. Konflikty, jakie wybuchły na Bliskim Wschodzie, miały doprowadzić do nowej ery godności, demokracji, wolność i sprawiedliwości społecznej. Niestety idee te nie do końca zostały wprowadzone. Poprzednie rządy, choć dyktatorskie, respektowały chrześcijan i mniejszości religijne. Hierarchowie katoliccy uważają, że chrześcijanie i muzułmanie powinni wspólnie przeciwstawić się ekstremizmowi religijnemu, który niesie spustoszenie.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 05.04.2014

© CRT 2012