25 marca 2021 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Prowincja Matki Bożej Anielskiej zaczęła przygotowania do 400-lecia swojego powstania. Wszystkie obchody miały miejsce w Zakliczynie nad Dunajcem, gdzie mieści się pierwszy klasztor Prowincji, a zarazem jest to dom nowicjacki, w którym ma miejsce ważny etap formacji zakonnej – nowicjat. W 1621 roku Zygmunt Tarło – kasztelan sądecki wystosował prośbę o przybycie Braci Reformatów do Polski. W Zakliczynie pojawili się już w 1622 r., a zaledwie rok później, bo w 1623, papież ustanowił istnienie kustodii Matki Bożej Anielskiej, tworząc tym samym podwaliny przyszłej prowincji, którą dziś nazywamy Prowincją Matki Bożej Anielskiej.

Wszystkie uroczystości zaczęły się o godzinie 11.00 wspólną Eucharystią, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Andrzej Jeż – ordynariusz diecezji Tarnowskiej. Wraz z księdzem biskupem przy ołtarzu stanął Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM, wikariusz Prowincji o. Rufin Maryjka OFM, ojcowie z Zarządu i gwardiani z innych klasztorów Prowincji. W Słowie Bożym, jakie biskup Andrzej Jeż skierował do zebranych, padły słowa przypomnienia, a zarazem ukazania, jak nieraz niepozorne mogą być nasze zwiastowania dane od Boga w życiu. Biskup skupił się na historii modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, a także pokazał zwiastowanie św. Franciszka, którego nasz zakonodawca doznał w Kościele św. Damiana. Druga cześć homilii dotyczyła już historii przybycia naszych braci do Zakliczyna, ich działalności, a także roli całego Zakonu Braci Mniejszych w historii Kościoła. Na końcu Ksiądz Biskup zwrócił się do braci z prośbą o dalszą owocną współpracę na terenie jego diecezji.

Tuż przed błogosławieństwem kilka słów do zebranych skierował o. Jacek Koman OFM – minister prowincjalny. Podziękował księdzu biskupowi Andrzejowi Jeżowi za przybycie, poprosił o modlitwę w intencji Prowincji, a także wskazał na zadania, jakie czekają naszą Prowincję. Wystąpienie prowincjała zakończyła modlitwa papieża Franciszka do Matki Bożej.

Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy udali się na wspólny obiad do refektarza klasztornego. Serdecznie dziękujemy braciom z Zakliczyna za gościnę.