Church_of_Saint_Casimir_Jagiellon_(interior),_4_Reformacka_street,_Old_Town,_Krakow,_Poland

Wyższe Seminarium Duchowne oo.Franciszkanów pw. św. Bonawentury w Krakowie, zaprasza do wspólnej Adoracji Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Adoracje odbywać się będą we wszystkie poniedziałki miesiąca, w Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza, przy ulicy Reformackiej 4, w Krakowie, od godz. 20:00 do 21:00
Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 05.11.2018.
Zapraszamy.

JESTEM – bo moja modlitwa daje siłę.

Z franciszkańskim pozdrowieniem:

 Pokój i Dobro!

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca adoracja animowana będzie przez Wspólnotę Wyższego Seminarium. Pozostałe adoracje będą miały charakter ciszy i indywidualnej modlitwy.

Pokornie prosimy o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, oraz dzieła które rozpoczynamy.

Strona FB kościoła: https://www.facebook.com/reformacka4/
Strona referatu młodzieżowo-powołaniowego Prowincji Matki Bożej Anielskiej : https://braciamniejsi.pl/
Projekt #JESTEM : https://braciamniejsi.pl/jestem
https://www.youtube.com/watch?v=vT0YCgB4NlQ
Prowincja Matki Bożej Anielskiej : https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=CVWi2lcZZ3U