14 marca 2021 roku dwóch naszych współbraci z trzeciego roku przyjęło swoją pierwszą posługę w drodze zmierzającej ku kapłaństwu. Br. Izaak Bzdęga OFM i br. Łukasz Kucięba OFM z rąk o. Jacka Komana OFM – Ministra Prowincjalnego otrzymali posługę lektoratu.

O godzinie 9.oo podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele Stygmatów Świętego Franciszka, mieszczącym się przy naszym Seminarium, nasi bracia otrzymali posługi. W kazaniu Ojciec Prowincjał skierował kilka słów do wszystkich zebranych wiernych, przypominał o wadze Słowa Bożego w naszym życiu i zadał pytanie: jak Ono nas zmienia, czy w nas pracuje? Na końcu, zwracając uwagę na braciach przystępujących do lektoratu, przypomniał im ich obowiązki i zadania, jakie Kościół przed nimi stawia jako lektorami. Kiedy zakończyła się homilia, nastąpiła chwila ciszy, po której odbył się obrzęd udzielenia posługi lektoratu. 

Po Eucharystii miała miejsce wspólna kawa, a następnie obiad najbliższej rodziny naszych nowych lektorów z całą wspólnotą seminaryjną. 

Bratu Izaakowi i Łukaszowi życzymy wszelkich potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa, by swoim słowem i życiem wskazywali na Boże Słowo zawarte na kartach Ewangelii!