Zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych – Franciszkanów p.w. św. Bonawentury w Krakowie” zrealizowano zgodnie z umową z WFOŚiGW w Krakowie Nr D/131/19/21 z dnia 30 września 2019 r. wraz z aneksem nr 01 z dnia 20.12.2019 r.

Projekt współfinasowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Koszt kwalifikowany Zadania:

3.509.653,87 zł brutto

 

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:

320.080,43 zł

 

Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

2.838.608,05 zł

 

www.nfosigw.gov.pl                      www.wfos.krakow.pl